Kementerian Logistik dan Ekonomi Kreatif

  Kementerian Logistik dan Ekonomi Kreatif merupakan kementerian yang bertanggungjawab terhadap kelengkapan inventaris sekretariat BEM FMIPA UNEJ dan bergerak untuk mencari sumber dana tambahan untuk kepengurusan BEM FMIPA UNEJ. Kementerian ini terdiri atas Biro Logistik dan Biro Ekonomi Kreatif. Biro Logistik bertanggung jawab terhadap inventarisasi barang keluar dan masuk di sekretariat BEM FMIPA UNEJ dan Biro Ekonomi Kreatif bertanggungjawab terhadap sumber dana tambahan dalam kepengurusan BEM FMIPA UNEJ.